Pateicīgā Zvaigznes diena

 P1081024

Svētdien, 2017.gada 8.janvārī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notika Zvaigznes dienai veltīts dievkalpojums. Tajā piedalījās arī draudzes svētdienas skola. Mācītājs Mārtiņš Urdze aicināja visus klātesošos, pēc vēlmes, iesaistīties nelielā skečā, kas tika piedāvāts ierastā sprediķa vietā. Viņš iejutās gan tā laika Jūdas ķēniņa Hēroda, gan gudro vīru no austrumiem lomās. 

Zieszvaigzn2

Klātesošie bija atsaucīgi, acumirklī pieteicās interesenti, uzzināt par Ziemsvētku zvaigzni, kas rādīja ceļu uz Dieva Dēla Jēzus piedzimšanas vietu, un ieraudzīt to, gan farizeju un rakstu mācītāju lomu atveidotāji. 

P1081021

Uzvedums iepriecināja, ne reizi vien sasmīdinot skatītājus. Ķēniņu ceļš pie Jēzus veda arī caur baznīcas soliem, sēdētāji bez kavēšanās piecēlās un palaida ceļiniekus. Kad tie jau bija tuvu ceļa mērķim, māc. Mārtiņš aicināja klātesošos padomāt, kur mēs varam sastapt Jēzu. Atbildes bija pārdomātas un trāpīgas – gan Dieva vārdā, ko dzirdam arī svētdienās dievnamā un sakramentos – kristībās, iesvētībās, Svētajā Vakarēdienā, gan kalpošanā tuviniekiem un tiem, kam dzīvē klājas grūtāk, nekā citiem, kā arī mums kalpojot viens otram ikdienā lielākās vai mazākās labdarības izpausmēs.

P1081024 

Un tad jau ceļinieki bija nonākuši pie Jēzus. Tā arī mācītājs Urdze atgādināja, ka tad ceļš vairs nav tik garš un līkumots. Visi vienojās lūgšanā. Turpinājumā sekoja mācītāja un Svētdienas skolas skolotāju aizlūgšanas un pateicības.

P1081029

To dalībnieki kopā ar draudzi pateicās Dievam par svētību un rūpēm, kā arī citiem atbalstītājiem. Ārzemju draugi bija sarūpējuši Krusta draudzes Svētdienas skolas bērniem jaunu, siltu apģērbu un apavus, savukārt “Latvijas Bībeles biedrība” – skaistas un saturīgas grāmatas. Dāvanās bija arī veselīgi­­ gardumi un rotaļlietas.

Veltes

Bērni tās varēja saņemt sadraudzībā pēc dievkalpojuma, kur bija aicināti uz pārrunām, ko vadīja viņu skolotājas.

berni

No sirds pateicamies dāvinātājiem un atbalstītājiem par:

  • grāmatām un bērnu Bībelēm – Latvijas Bībeles biedrībai;
  • sauso brokastu maisījumu un auzu pārslām – Helmutam no Vācijas;
  • āboliem – Marutai Zvirbulei;
  • virsjakām un apaviem, kā arī šokolādes saldumiem – Svētdienas skolas atbalstītājiem no Šveices;
  • rotaļlietām un apģērbu – Martai Kadaģei;
  • adījumiem – Ritai Būrei;
  • piparkūkām – Zigrīdai Ābelei;
  • draudzes priekšniecei Anitai Rupeikai, mācītājam Urdzem un draudzei – aizlūgšanām, garīgu un praktisku atbalstu.