Apgūst jaunas prasmes un iegūst jaunus draugus

ESF5

Šī gada maija sākumā devāmies uz vienu no rokdarbu darbnīcām, kas, atvērta ESF projekta “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” ietvaros, atrodas Lazaretes ielā 7, Liepājā, – lai uzzinātu, kā norit nodarbības un kā projekta dalībniecēm klājas.

 

ESF3

Dzidra Beļāne (1. bildē no kreisās puses), kura apgūst leļļu izgatavošanu, atzina, ka nodarbības ir ļoti interesantas, iepriekš pat neesot cerējusi ko līdzīgu apgūt. Ar gandarījumu viņa pastāstīja, ka saņēmusi arī paredzēto masāžu un vēl ļoti gaida apmācības darbā ar datoru, kas notiks rudenī. Gan Dz. Beļāne, gan viņas kolēģes Biruta Iltnere, Zenta Liepiņa u.c. bija smaidošas, pacilātā noskaņojumā, iepriecinātas par iespēju tikties un darboties kopā.

ESF6

Ināra Freimane, profesionāla mašīnadītāja, kura projekta ietvaros apgūst aušanu, arī uzskata, ka šis ir labs projekts, un, kā pašnodarbinātā, apsver, cik lielā mērā jaunās iemaņas varēs nākotnē pielietot praktiski. 

ESF2

Pasniedzēja Ineta Pallo pievienojās, ka projekta ideja ir ļoti laba, jo padomāts par cilvēkiem, kuri konkrētā brīdī nejūtas sabiedrībai noderīgi, vai ir ikdienas problēmu pārņemti. Pateicoties projektam, viņi var apgūt jaunas prasmes, iepazīt jaunus draugus, kas šajā sociāli grūtajā laikā šķiet svarīgi. 

ESF4

 Attēlā līdzās rokdarbniecēm, no kreisās puses, – aušanas pasniedzēja Ira Cīrule un projekta koordinētāja Andra Dāldere  

Dalībnieces atzinīgi novērtēja arī to, ka darbības norises vieta atrodas patīkamā, sakoptā vidē. 

Publicēts 2012. gada 30. maijā.

 

 

attls1

 

Sākot ar 01. 01. 2012. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138). Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.