Prāvests Kārlis Žols par situāciju Liepājas Krusta draudzē

Kā jau iepriekš vairākkārt ticis minēts, šī gada jūnija sākumā Liepājas Krusta draudze izstājās no Latvijas Ev. Lut. Baznīcas (LELB) un iestājās Latvijas Ev. Lut. Baznīcā Ārpus Latvijas (LELBĀL), kas šobrīd ir uzsākusi ceļu pretī sava nosaukuma maiņai, jo tā vairs nav tikai ārpus Latvijas.

Pamatojoties uz savu LELB Satversmes skaidrojumu, LELB pēc Liepājas Krusta draudzes izstāšanās no tās, atcēla likumīgo Krusta draudzes vadību un iecēla savus draudzes pārvaldniekus, kā rezultātā draudzei nācās zaudēt savu baznīcu un to nodot LELB pārziņā, kura tur sāka noturēt savas aktivitātes ar pavisam nedaudziem no draudzes atkritušiem ļaudīm. Uz laiku to apstiprināja arī Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs. Tomēr ar Liepājas Krusta draudzes locekļu, tās mācītāja Mārtiņa Urdzes un nesavtīgu jurista darbu 17. augustā tas pats Uzņēmumu Reģistrs šo savu iepriekšējo lēmumu atcēla un apstiprināja likumīgo Liepājas Krusta draudzes valdi. 

 

Tādējādi simboliski, tieši 21. augustā – Latvijas neatkarības de fakto atjaunošanas dienā, pēc dievkalpojuma Diakonijas mājā, māc. Mārtiņš Urdze ar Krusta draudzi atkal iegāja draudzes baznīcā.

Ar to mēs redzam, ka bailēm tomēr nav augstākā vara un ka mākslīgi radītiem institucionāliem veidojumiem nav vietas cilvēku dvēselē un garīgajā dzīvē. Tā arī LELB mākslīgi radītajai “draudzei” šobrīd vairs nav nekāda leģitīma pamata. Diemžēl baznīcas ēkai atkal tika mainītas atslēgas.

Jāatzīst, ka šī vēl nav galīgā uzvara, jo LELB pret Liepājas Krusta draudzi vēl var tiesāties un, acīmredzot, to darīs. Kā mēs redzam, šis ceļš nav saistīts tikai ar jautājumiem par sieviešu ordināciju, bet ar Latvijas cilvēku izpratni par Baznīcas vietu to dzīvē un Latvijas sabiedrībā vispār.

Cik brīva, atvērta var būt Baznīca Latvijā, cik tā ir un var būt sasaistē ar tās draudžu locekļu dvēseles un dzīves jautājumiem un vajadzībām? Varbūt šie jautājumi vēl kādus interesē… Pašas Baznīcas iekšienes procesu rezultātā tā ir kļuvusi vieniem par bastionu “patiesajām konservatīvajām” vērtībām, otriem par apsmiekla objektu interneta komentāros. Bet varbūt ir vērts meklēt tos, kam tā varētu būt vieta, kur patiesi domāt, vērtēt… 

Šā vai tā, Pļaujas svētku laikā Liepājas Krusta draudzē būs pateicības dievkalpojums. Un šobrīd Liepājas Krusta draudzei ir par ko pateikties!

LELBĀL Latvijas iecirkņa prāvests Kārlis Žols