VK “Prezentācijas brokastis” Liepājas Sociālajā dienestā 10.09.2020.

2020. gada 10. septembrī Liepājas pašvaldības Sociālajā dienestā “SEMPRE Accelerators” projekta ietvaros notika plānotās Prezentācijas brokastis. Tajās piedalījās Liepājas Diakonijas centra (LDC) pārstāvji, Liepājas un Rucavas Sociālā dienesta darbinieki. Pasākumu vadīja Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) dalībniece Velga Lībeķe.  

Ar projektu sākumā iepazīstināja tā vadītājs Mārtiņš Urdze no LDC. Turpinājumā V. Lībeķe un Rucavas Sociālā dienesta pārstāves – vadītāja Daiga Grenovska un darbiniece Ligita Freimane prezentēja atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām darbību ar ieskatu to izveidošanā Rucavas novadā un apmācību kursu “Lēti, garšīgi, veselīgi”. Ieskatu par ES pārtikas pakām sniedza V. Lībeķe. 

Liepājas Sociālajam dienestam tika uzdoti jautājumi par cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaisti aktivitātēs: saistībā ar atbalsta grupām, saistībā ar apmācībām u.tml. Soc. dienesta darbinieki izrādīja lielu interesi par “Recepšu burtnīcu”. Tāpat arī – tiks domāts, ko darīt turpmāk, lai cilvēkus ar īpašām vajadzībām ieinteresētu sadarboties, jo tas ne vienmēr ir vienkārši. “SEMPRE Accelerators” projekta pārstāvji klātesošajiem pastāstīja arī par radošajām nodarbībām u.c. aktivitātēm.

 

Jautāja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo