Projekta norišu grafiks

Projekta “Nāc un piedalies!” dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja satikties un organizēti pavadīt brīvo laiku dažādās nodarbībās.  Aktivitāšu norises vietu un laika grafiks – pielikumā.