7.starptautiskā konference Somijā 14.-16.03.2018.

No 2018.gad14. līdz 16.martam Somijā, Vāsas pilsētā notika projekta SEMPRE 7.starptautiskā konference. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekcijas par to, kāpēc sociālo pakalpojumu sniedzējiem vajadzētu atbalstīt līdzdalību un par sociālā kapitālu jomu aktīvā un veselīgā novecošanā.

Pēc tam notika paneļa diskusija, kurā ar savu pieredzi, strādājot ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dalījās arī Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Konferences dalībnieki stāstīja par savu pieredzi ar mikroprojektiem. Notika arī darba grupas tikšanās par jautājumiem, kas saistīti ar Spēcināšanas rokasgrāmatu. Nākamā darba grupas tikšanās, kurā strādās pie projekta noslēguma konferences organizatoriskajiem jautājumiem, notiks maija mēnesī Rīgā, Latvijā.

Informē K. Krieviņa


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.