Projekta SEMPRE Accelerators aktivitātes jūnijā

2020. gada 17. jūnijā Rucavā notika veicinātāju komandas 1. tikšanās pēc Covid-19 ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iepriekšējā tikšanās klātienē bija 26. februārī. Katrs komandas dalībnieks dalījās pieredzē par to, kā piedzīvots un pavadīts pandēmijas laiks, ar kādām grūtībām vajadzēja saskarties, kas palīdzēja sagaidīt publiskas tikšanās aizlieguma beigas.

Dalībnieki atzina, ka laukos ārkārtas situāciju pārlaist bija vieglāk nekā pilsētā, jo katram ir dārzs un ar to saistītie dārza darbi; tāpat laukos cilvēki ir noslēgtāki, kas izskaidrojams ar to, ka daudzi dzīvo viensētās. Pietrūka tikšanās ar cilvēkiem klātienē, apmācību. Palīdzēja tas, ka varēja sazināties telefoniski. Kādi atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieki apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” laikā bija atraduši domu biedrus, ar kuriem neklātienē turpināja tēmu par veselīgu uzturu, daloties ar idejām par jaunām receptēm praktiskajā ikdienas dzīvē. Ārkārtas situācijas laiku VK dalībnieces ir atspoguļojušas mikroprojekta dienasgrāmatā.


Tika pārrunātas ēnošanas iespējas Atkarību profilakses centrā un Dienas centrā personām ar garīgas attīstības traucējumiem. Visas trīs dienas ēnošanā varētu piedalīties divas VK dalībnieces, pārējās būtu 1 vai 2 dienas. Tāpat tika pārrunātas Prezentācijas brokastu iespējas Liepājā un Grobiņā, semināra rīkošana. Brauciens uz Vidzemi savstarpējā pieredzes apmaiņas vizītē tiek plānots augusta vidū. No VK varētu būt 5-6 dalībnieki. Nākošā apmācību “Lēti, garšīgi, veselīgi” reize tiek plānota pēc 10. jūnija. Septembra sākumā atkarībā no situācijas ar Covid-19 tiek plānota klātienes vai interneta tiešsaistes pieredzes apmaiņa ar Vācijas un Dānijas partneriem.

Pēc tam sekoja pēc “Action Learning” parauga veidotās aptaujas apkopoto atbilžu izvērtēšana. VK dalībnieces un aptaujas respondentes atzina, ka bija grūti atbildēt, bez palīdzības – uzvedinošiem jautājumiem – būtu grūti tikt galā. Paredzēts, ka līdz nākošajai VK tikšanās reizei dalībnieces atbildēs arī uz izsūtītajiem atlikušajiem aptaujas jautājumiem.

Tika apspriesti dažādi jautājumi, piemēram, kas nepieciešams, lai dibinātu biedrību, lai būtu ilglaicīgi kopā un darbotos, lai atbalsta grupas dalībnieki paši varētu uzņemties vadību. Tam nepieciešamas kopīgas sapulces, pārrunas un plānošanas, jo visiem kopā ir drošāka sajūta. Lai biedrība darbotos vajag visiem kopā sastādīt darbības plānu, mērķus, uzdevumus, kas palīdzēs statūtu izveidē. Kas vajadzīgs, lai realizētu lietas – jābūt komunikācijai.

 

Informē VK pārstāve Karīna Krieviņa

________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo