Projekta “Talantu darbnīca 2019” gleznojumu un zīmējumu izstāde

D1

Maija beigās Liepājas Universitātes (Lielā iela 4) otrajā stāvā, interesenti varēja aplūkot projekta “Talantu darbnīca 2019” gleznojumu un zīmējumu izstādi, kuru sakārtoja pasniedzējas Dr.  paed. Inta Klāsone un Mg. art. Solvita Spirģe-Sēne (attēlā). Darbi tapuši Liepājas Diakonijas Dienas centra organizētajās Mākslas terapijas – Gleznošanas un zīmēšanas nodarbībās – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Uz nodarbībām nāk cilvēki, kas līdz šim nav darbojušies ar šādiem izpausmes veidiem, tāpēc vēl jo lielāks prieks un izbrīns par gala rezultātu ir gan pašiem, gan skatītājiem, uzzinot, ka darbu autori ir amatieri.

Rezultāts sasniegts, uzcītīgi darbojoties profesionālu pasniedzēju vadībā. Iespējams, darba procesā nav mazsvarīgi tie faktori, ka ir ekskluzīvas iespējas izmantot piemērotu aprīkojumu un piederumus, piemēram, molbertus; darba process notiek īpaši gleznošanai un zīmēšanai iekārtotās telpās ar atbilstošu apgaismojumu; Mākslas terapijas nodarbību laikā skan klusināta, relaksējoša mūzika. Tas viss dod iespēju ļauties asociācijām par sevi kā mākslinieku un palīdz sajust sevi kā tās pasaules daļu un radītāju, kura sākumā tiek viegli ieskicēta uz baltās papīra lapas. 

Apmācību nodarbības notiek projektā “Talantu darbnīca 2019”, ko atbalsta Liepājas pilsētas Dome – nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros.

D2

Mākslas terapija (gleznošana) Liepājas Universitātes pasniedzējas
Dr. paed. Intas Klāsones vadībā

 

Projekta “Talantu darbnīca 2019” gleznojumu un zīmējumu izstāde Liepājas Universitātē

D3

D4

D5

D6