SA logo

Projekts "SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai" ir turpinājums projektam SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku reģionos), ko finansēja Interreg programma (sk. www.sempre-project.eu).

Lasīt vairāk>

Pr1

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.

Lasīt tālāk ...

Savos iespaidos dalās "SEMPRE Accelerators" Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas (VK) pārstāve Velga Lībeķe.

 

19. augustā, pēc ierašanās Valmierā un iepazīšanās, pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki apmeklēja Vaidavas keramikas darbnīcu, kas savu saražoto produkciju arī tirgo. Pēc tam atbraucēji devās uz Rubenes ev. lut. baznīcu, kur uzzināja, ka tur maz garīguma meklētāju, tādēļ tiek domāts, kā situāciju uzlabot. Tad visi apmeklēja sociālo uzņēmumu Kocēnu novadā.  

Lasīt tālāk ...

RVP

2020. gada 31. jūlijā VK dalībnieces ēnoja biedrību “Radi Vidi Pats”. Ar biedrību iepazīstināja Linda Ulāne (attēlā - otrā no kreisās puses). Viņa pastāstīja, ka biedrība nesen nosvinēja 15 gadu pastāvēšanu. Runājot par darbību, Linda teica, ka ļoti svarīgi ir veidot komandas kodolu, to nostiprināt un tad piesaistīt klāt citus kopīgajā darbā. Viņa arī uzsvēra, ka ir svarīgi laiku pa laikam apstāties, izvērtēt, padomāt, kā trūkst. Sadarbību veicināšanu izveidot kā pamatu.

Lasīt tālāk ...

LDCen

M. Urdze, K. Krieviņa, V. Kāpostiņa, V. Lībeķe, D. Šukste - "SEMPRE Accelerators" proj. Ēnu dienā "Domino" tirdziņā/ Foto: LDC

2020. gada 21. jūlijā trīs VK dalībnieces ēnoja Liepājas Diakonijas centra darbu. Viņas piedalījās svētbrīdī un tam sekojošajā Diakonijas  paplašinātajā valdes  un darbinieku sapulcē, kurā tika pārrunāti iepriekšējās un jaunās nedēļas darbi, pasākumi un darbinieku pienākumi.

Lasīt tālāk ...

RVP1

 

"SEMPRE Accelerators" projektā notika arī plānotās ēnošanas. No Rucavas piedalījās projekta Veicinātāju komadas (VK) dalībnieces: Videga Kāpostiņa, Velga Lībeķe un Dace Šukste. Pirmajā reizē ēnošana notika Liepājas Diakonijas centrā 2020. gada 21. jūlijā. Kā informēja V. Kāpostiņa, pasākums sākās ar svētbrīdi Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā. Sekoja iepazīšanās. Pēc tam pārstāves piedalījās Krusta draudzes un diakonijas darbinieku sapulcē, vērojot un uzklausot notiekošo, un rada arī atbildes uz saviem jautājumiem - kā darboties turpmāk.

Lasīt tālāk ...

VKtik212020. gada 3. jūlijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros Sikšņos Dunikas Sociālā dienesta telpās notika veicinātāju komandas (VK) dalībnieku tikšanās.  Sakarā ar to, ka mikroprojekta mērķis ir galarezultātā nodibināt biedrību, tika mainīti plāni ar sākotnēji iecerētajām ēnošanas vietām. Pārrunājot situāciju, dalībnieki piekrita, ka daudz noderīgāk būtu apmeklēt un ēnot aktīvas biedrības, kas darbojas jau ilgāku laiku, tāpēc tiks ēnotas biedrības “Liepājas Diakonijas centrs” (21.07.2020.) un “Radi Vidi Pats” (31.07.2020.). 

Prezentācijas brokastīm piemērotākās dienas būtu trešdienas vai piektdienas, jo tad Rucavas Sociālajam dienestam ir vieglāk nodrošināt VK dalībnieces ar transportu. Tika nolemts semināru pašvaldībām un NVO rīkot septembrī.  

Kopīgi aizpildot un domājot par vācu vadošās partneres sagatavoto cilvēku izturēšanās un attieksmju sarakstu  un kompetences prasmju  kontrolsarakstu, VK dalībniekiem radās dažādas idejas: atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ietvaros rīkot Ideju sapulci, kurā pieraksta un pārrunā idejas, tām nepiecie- šamās lietas - materiālus u.tml.; jautāt atbalstu pašvaldībām, vietējiem uzņēmējiem, zemniekiem; praktiskās darbošanās ziņā: tā kā sociālajā dienestā saņem humāno palīdzību apģērbu veidā, varētu no lupatām tamborēt vai aust tepiķīšus; organizēt grupu, lai mācītos datorprasmes.

Lasīt tālāk ...

2020. gada 17. jūnijā Rucavā notika veicinātāju komandas 1. tikšanās pēc Covid-19 ārkārtas situācijas izsludināšanas. Iepriekšējā tikšanās klātienē bija 26. februārī. Katrs komandas dalībnieks dalījās pieredzē par to, kā piedzīvots un pavadīts pandēmijas laiks, ar kādām grūtībām vajadzēja saskarties, kas palīdzēja sagaidīt publiskas tikšanās aizlieguma beigas.

Lasīt tālāk ...

 Ruc21

M. Kāpostiņa (pirmā no labās puses) "Lēti, garšīgi, veselīgi" nodarbībā; foto no dalībnieku pers. arhīva 

 

Maija Kāpostiņa strādā par aprūpētāju veco ļaužu namā, kur sanāk gatavot arī ēdienu, tāpēc vienmēr jādomā - ko pagatavot. Par projekta "SEMPRE Accelerators" apmācībām "Lēti, garšīgi, veselīgi" viņa atzīst, ka tās ir interesantas, aizraujošas un noderīgas.

Lasīt tālāk ...

Projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros 2020. gada 27. maijā notika Vidzemes Augstskolas organizētais starptautiskais vebinārs “Par pūļa finansējumu”, kurā piedalījās 14 dalībnieki. Ar savu pieredzi dalījās diakonijas darbinieces no Valdeses Diakonijas Itālijā: Mirjama Morglija (Miriam Mourglia), projektu vadītāja, un Viktorija Munseja (Victoria Munsey), kas kopš 2019. gada ir arī Eirodiakonijas viceprezidente. Tika sniegts ieskats pūļa finansējuma pamatprincipos, kā arī stāstīts par iespējām izmantot šāda veida finansējuma apgūšanu iecerēto projektu aktivitātēm.

Lasīt tālāk ...

Sakarā ar Ministru kabineta 2020. gada 12.  marta rīkojuma Nr. 103. “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” minētajiem ierobežojumiem un ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam, Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas darbība maijā vēl arvien bija ierobežota.

Neklātienē telefoniski tika turpināta pēc Action Learning parauga sagatavotā aptauja. Tajā piedalījās veicinātāju komandas dalībnieces no Rucavas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”.

Lasīt tālāk ...

Accelerators iepazist 2

L. Freimane (no kreisās puses) "SEMPRE Accelerators" iepazīšanās semināra, 10.09.2019., kopīgā trīs ogu krūmu stādīšanā - ieceres vizualizācijai.

 

Kamēr projektā "SEMPRE Accelerators", Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas dēļ, klātienes apmācības "Lēti, garšīgi, veselīgi" nenotiek, uz nelielu sarunu par projekta norisēm aicinājām Rucavas novada sociālā dienesta pārstāvi Ligitu Freimani, kura ir arī projekta Veicinātāju komandas pārstāve.

Lasīt tālāk ...

temp

2020. gada 13. un 14. maijā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika 4. starptautiskā partnertikšanās. Pirms pandēmijas tā tika plānota Petrozavodskā Krievijā. Tā kā vēl aizvien ES dalībvalstīs un Krievijā ir spēkā Covid-19 ārkārtas situācijas ierobežojumi, kad valstu robežas ir slēgtas, tikšanās notika interneta tiešsaistē.

Lasīt tālāk ...

0003 11

"SEMPRE Accelerators" apmācību nodarbības "Budžets" mentore Dace Šukste Dunikas jauniešu centrā 18.02.2020.

 

Tā kā, saistībā ar Covid-19 noteikto ārkārtas situāciju valstī, no 2020. gada marta nenotiek arī "SEMPRE Accelerators" projektā paredzētās apmācības "Lēti, garšīgi, veselīgi", jautājām to dalībniekiem, kā apmācībās sniegtās zināšanas noder ikdienā. Šoreiz izvaicājam Daci Šuksti, kas ir gan apmācību Veicināšanas komandas dalībniece, gan 2020. gada 18. februāra nodarbības "Budžets" mentore. 

Lasīt tālāk ...

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets izsludināto ārkārtas situāciju pagarināja līdz 12. maijam, arī aprīlī projekta “SEMPRE Accelerators” Rucavas mikroprojekta veicinātāju komandas plānotās aktivitātes – apmācības, ēnošana u.c. nevarēja notikt un tika atliktas uz vēlāku laiku. Dalībniekiem saistībā ar apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi” bija uzdevums pārdomāt jautājumus, kuros ietverts redzējums par mikroprojektu, veicinātāju komandu, atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī savu darbību un vietu visās šajās pozīcijās.

Lasīt tālāk ...

No 2020. gada 13. marta līdz 14. aprīlim Latvijā Ministru kabinets sakarā ar vīrusa Covid-19 izplatību izsludināja ārkārtas situāciju valstī. Līdz ar to 16. un 17. martā tika atcelti projekta “SEMPRE Accelerators” Liepājas Diakonijas centra Rucavas mikroprojekta Veicinātāju komandas dalībnieču 2 dienu plānotie Ēnošanas pasākumi Liepājas pilsētas pašvaldības Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem un Atkarību profilakses centrā.

Lasīt tālāk ...