Projekts "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" (SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai) ir turpinājums projektam "SEMPRE" (sociālā spēcināšana lauku reģionos), ar INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu (sk. https://www.sempre-project.eu)

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019.-28.02.2021. Finansējums: 68 505 EUR. Svarīgākā informācija par projekta norisi - šajā sadaļā.

Projekta nosaukums ir "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" ("SEMPRE" veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai), saīsināti - "SEMPRE Accelerators" ("SEMPRE" veicinātāji).

 

Vispārīga informācija 

Projekts "SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai” ir turpinājums projektam "SEMPRE" (sociālā spēcināšana lauku reģionos), kas tika finansēts ar "INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas" atbalstu (sk.https://www.sempre-project.eu)

Lasīt tālāk ...