SA logo

Projekts "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" (SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai) ir turpinājums projektam "SEMPRE" (sociālā spēcināšana lauku reģionos), ar INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu (sk. https://www.sempre-project.eu)

Projekta īstenošanas periods: 01.05.2019.-28.02.2021. Finansējums: 68 505 EUR. Svarīgākā informācija par projekta norisi - šajā sadaļā.

2019.gada 12.septembrī tikās projekta "SEMPRE Accelerators" veicinātāju komanda: Mārtiņš Urdze, Karīna Krieviņa, Daiga Grenovska, Ligita Freimane, Videga Kāpostiņa, Maija Kāpostiņa, Uldis Sprūde - lai izvērtētu "Iepazīšanās semināru" (10.09.2019.), plānotu kursa "Veselīgi, garšīgi, lēti" apmācības un apskatītu citus svarīgus jautājumus. Tika izrunāts, kas seminārā bija vairāk pozitīvs, kas - mazāk. Semināra tēma atzīta kā laba, jo pievērsta uzmanība veselīgam uzturam un naudas ekonomēšanai. Pasākums bija izglītojošs. Cilvēki domāja līdzi, iesaistījās. Patika darbs grupās.

Lasīt tālāk ...

Accelerators iepazist kopbilde

 

2019. gada 10. septembrī Rucavas kultūras namā notika projekta "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" paredzētais mikroprojekta "Recepšu burtnīca" darbības talākveicināšanas iepazīšanās seminārs. Kā paudsemināra dalībnieks, Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (cīv) iniciators Andris Leimants - Rucavas atbalsta grupai ir ļoti veiksmīgas idejas. Tās īstenotais "SEMPRE" mikroprojekts "Recepšu burtnīca" guva lielu atsaucību.  

Lasīt tālāk ...

2019.gada 20.augustā Rucavas Sociālā dienesta telpās tikās projekta "SEMPRE Accelerators"   atbalsta grupu pārstāvju darba grupa: Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa (LDC), Daiga Grenovska un Ligita Freimane (Rucavas Sociālais dienests), Videga Kāpostiņa, Maija Kāpostiņa un Uldis Sprūde.

Dienas kārtībā bija: iepazīstināt atbalsta grupu “Cerību stariņš” ar projekta darba plānu “Veselīgi, garšīgi, lēti”; dalībnieku idejas un ieteikumi Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas tikšanās  reizes un apmācību sagatavošanai; “Veselīgi, garšīgi, lēti” programmas sastādīšana un apmācību plānošana. 

Lasīt tālāk ...

Projekta "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" ietvaros paredzēts organizēt mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas iepazīšanās semināru, kurš notiks projekta laikā: 2019.gada 10.septembrī plkst. 12:30 Rucavas kultūras namā, Rucavas pag., Rucavas nov., Rucavā. Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas iepazīšanās semināra laikā. Aptaujas anketa pielikumā.

Projekta "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" ietvaros paredzēts organizēt mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbība talākveicināšanai darba grupas tikšanās, kuras notiks projekta laikā no 2019.gada septembra līdz 2021.gada februārim Rucavā, Liepājā, u.c. Šīs cenu aptaujas mērķis ir noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu vietējā sadarbības tīkla (VST) dalībnieku ēdināšanas pakalpojumu (kafijas paužu) nodrošināšanai Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas darba grupas tikšanās reizēs.

Projekta nosaukums ir "SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation" ("SEMPRE" veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai), saīsināti - "SEMPRE Accelerators" ("SEMPRE" veicinātāji).

 

Vispārīga informācija 

Projekts "SEMPRE veicinātāji pakalpojumu līdzradīšanai” ir turpinājums projektam "SEMPRE" (sociālā spēcināšana lauku reģionos), kas tika finansēts ar "INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas" atbalstu (sk.https://www.sempre-project.eu)

Lasīt tālāk ...