l1l2 Liepājas Diakonijas centrs

Nevalstisko organizāciju sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas ietvaros ar Liepājas pilsētas Domes finansiālu atbalstu Liepājas Diakonijas centrā no 2020. gada 1. marta ir uzsākts projekts “Talantu darbnīca 2020”, kur notiek dažādas apmācības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Informāciju publicējam šajā sadaļā.

Tiek atsāktas projekta "Talantu darbnīca 2020" Rokdarbu nodarbības", kas notiks Liepājas Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7.
2020. gada jūnija nodarbību grafiks pielikumā. 

Pieteikties Liepājas Diakonijas centrā pie Zigrīdas Ābeles, tālr.: 27762182
Nodarbības notiek ar Liepājas pilsētas Domes atbalstu.

IKL

 

Projekta "Talantu darbnīca 2020" mākslas terapijas nodarbības pasniedzējas Intas Klāsones vadībā Liepājas Universitātē sākās ar draudzīgām pārrunām starp projektu pastāvīgajām dalībniecēm, pieredzes apmaiņu, kas kopš iepriekšējā projekta noslēguma paveikts, un - ar atkalredzēšanās prieku.

Lasīt tālāk...

Liepājas Diakonijas centrs (LDC) ir viena no nevalstiskajām organizācijām (NVO), kam no Liepājas pilsētas Domes tika piešķirts finansējums NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursā. Pateicoties tam un LDC līdzieguldījumam, no 2020. gada 1. marta ir sācies projekts "Talantu darbnīca 2020", kura ietvaros notiek nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lasīt tālāk...