Diakonija un draudze - būt vai nebūt

Kādai ir jābūt mūsu liecībai, ja mēs vēlamies pildīt Dieva prātu, ja vēlamies mazināt to sāpi, izmisumu, kas pašlaik skar ļoti daudzus cilvēkus? Vai ir tā, ka nabagie būs vienmēr šajā pasaulē, un labāk ir cerēt uz debess valstību citā dzīvē? Kāpēc Dievs to pieļauj? Vai tur ir kāda jēga?