Kalpot.lv avīzes projekts ir Liepājas Krusta draudzes informatīvs materiāls par draudzes un iepājas Diakonijas centra aktivitātēm. Iegādāties to var par ziedojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē un Diakonijas centrā. Kalpotājiem un atbalstītājiem tiek dāvināta.