Ņemot vērā, ka LELB Sinode, kas notika 2016.gada 3. un 4.jūnijā, reizē ar daudziem citiem LELB Satversmes grozījumiem, pieņēma 133. panta grozījumus, kas nosaka, ka ordināciju mācītāja amatā varēs lūgt tikai vīriešu kārtas pārstāvji, LELB Liepājas Krusta draudze 5.jūnija sapulcē ar balsu vairākumu (78% - par, 2% - pret, 1% - atturējās) nobalsoja par izstāšanos no LELB.

Šajā sadaļā tiek apkopoti raksti un viedokļi par sieviešu ordināciju.

2016.gada 6.maijā Liepājas Krusta baznīcā notika Krusta ev. lut. draudzes rīkota konference "Sieviešu ordinācija – par un pret" (programmu sk. te>). Tajā piedalījās pārstāvji no LELB, LELBāL, Apvienotās Metodistu baznīcas, "Latvijas Luterāņu sieviešu teoloģu apvienība" (LLSTA), Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes, mācītāji, evaņģēlisti, Krusta draudzes locekļi.
Konferences mērķis bija savest kopā cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem par sieviešu ordināciju, rosināt domu apmaiņu un pārdomāt iespējas, kā turpināt dialogu par šo tēmu. Konferences gaitā tika izstrādāta Rezolūcija, kuras tekstu sk. pielikumā.

Pielikums:
Download this file (Rezolucija_SO.pdf)Rezolūcija

Sievas lai draudzē klusē

 

2016. gada jūnijā ir paredzēta nākamā Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) sinode. Viens no apspriežamiem jautājumiem būs paredzētās izmaiņas LELB Satversmes 133. pantā, kas nosaka, ka par mācītāju varēs ordinēt tikai vīrieša kārtas pārstāvjus.

Lasīt tālāk ...

Nebūt ne viennozīmīgs jautājums

 

 

Arhibīskaps savā rakstā “Mūsu palīdzība ir Kunga vārdā” (11.05.2016, www.svetdienasrits.lv) skaidro savu nostāju sieviešu ordinācijas jautājumā. Paldies viņam par lietišķo un mierīgo veidu, kā viņš atbild. Manā izpratnē viņa raksts varētu būt labs sākums turpmākajām pārrunām. Diemžēl sinode tuvojas ar lieliem soļiem un ir palicis ļoti mazs laiks, lai iedziļinātos šajos jautājumos. Tas nozīmē, ka sinode lems par nepietiekami pārdomātu un apspriestu lēmuma projektu. Nudien, nepietiek ar vienu mācītāju konferenci, lai nonāktu līdz patiesībai.

 

 

Lasīt tālāk ...

Sievietes – pirmās Jēzus augšāmcelšanās liecinieces 

Bet ejiet un pasakiet to viņa mācekļiem un Pēterim: viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums sacījis." Iznākušas no kapa tās metās bēgt prom, tās trīcēja un bija satriektas, un nestāstīja nevienam neko, jo baidījās. (Marka ev. 16,7-8)

(Bībeles teksti, ja ne citādi minēti, ir no jaunā Bībeles 2012. gada tulkojuma) 

Pats galvenais notikums, uz ko es balstu savu viedokli par sieviešu ordināciju, ir Jēzus augšāmcelšanās.

Lasīt tālāk ...