Reformācijas 500. jubilejas dievkalpojums

reformacijas dievkalpokums

Ar dievkalpojumu Rīgas Sv. Pētera baznīcā svinīgi tiks atzīmēta luteriskās reformācijas 500. jubileja. Svētku dievkalpojumā ikviens aicināts pārdomāt reformācijas nestās pārmaiņas ne tikai baznīcā, bet sabiedrībā kopumā.

 

Dr. Mārtiņa Lutera iesāktā baznīcas reformēšana pārauga no iekšēja disputa garīdznieku vidū līdz visplašākos sabiedrības slāņus aptverošai sociālai parādībai, attīstot valodas un izmainot skatījumu uz pasaulē notiekošo, īpaši zinātnē un kultūrā.
Centrālais svētku dievkalpojums notiks Sv. Pētera baznīcā, kas bija reformācijas norišu centrs Livonijā. Tur, strādājot Andreasam Knopkenam, Lutera idejas izplatījās straujāk kā citviet Eiropā, Rīgā pasludinot ticības brīvību jau 1525.gadā.
Par reformācijas jubilejas dievkalpojuma kredo izvēlēts Dr. Mārtiņa Lutera teiktais “Evaņģēlija sludināšana nekad nav veltīga, tādēļ mums tai jāatdod visi spēki.”

 

 

Reformācijas atcerei šogad jau notikuši vairāki ievērojami pasākumi, zinātniskā konference Latvijas Universitātē, izstāde muzejā Rīgas Birža, tāpat sagaidāma vēl virkne zinātnisku un populāru priekšlasījumu Rīgā un citās Latvijas pislētās, kā arī vairāku izstāžu atklāšana. Daudzo pasākumu klāsts vien norāda uz reformācijas nezūdošo nozīmi kultūras vēsturē un arī šodienas sabiedrībā.

 

 

Svētku dievkalpojumā Sv. Pētera baznīcā piedalīsies arhibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis, bīskape emerita Jāna Jēruma – Grīnberga, prāvesti Klāvs Bērziņš, Kārlis Žols un citi garīdznieki.

Ziņa no LELBĀL, portālā facebook.com