Reformācijas dievkalpojums Krusta baznīcā 29.10.2023.

Mārtiņš Luters (1483.-1546.)

Reformācijas svētku dievkalpojums ar dievgaldu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks svētdien, 29. oktobrī plkst. 15:00 Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā.

Visi laipni aicināti!