Reformācijas svētku dievkalpojums klātienē ar Sv. Vakarēdienu 30.10.2022.

Pl1

Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā 

2022. gada 30. oktobrī no plkst. 15.00

 

 

Reformācijas svētku

    dievkalpojums   

 

 

klātienē

ar Svēto Vakarēdienu

 

Kalpos LELBP mācītājs Ainārs Kostanda

 

 

Visi mīļi gaidīti!