Reklāma

Kristieši, pēc būtības, nereklamē sevi, savu ticību, savus darbus vai kļūdas, savas konfesijas uzskatus u.tml.

Iepazīt Kristu un reklamēt Viņa evaņģēliju – visās atzītajās izpausmēs – ir Baznīcas galvenais uzdevums.

Kā atbilstoši evaņģelizēt – nosaka Dievs, nevis kāds cits. Ar Savu piemēru nosaka.

Katrs pats atbild par to, cik atbilstoši viņš evaņģelizē un rīkojas.

Ja Dievs pieļauj strīdus, domstarpības un problēmas pat Baznīcā, kur it kā nevajadzētu būt, tad Viņš nav mazais bērns.

Bet varbūt tieši vajag. Ja jau Baznīca ir institūcija, kas māca problēmas risināt draudzīgi.

Katrā gadījumā tas nav pamats satraukumam ne Baznīcā, ne sabiedrībā.
Jēzus uzticami pilda savus solījumu būt ar Saviem sekotājiem un sargāt no visa negatīvā.