Rezolūcija ‘Veselības aprūpe cilvēkiem ar īpašām vajadzībām’

Dalībniekus uzrunā Aija Barča

2015. gada 27. novembrī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcā notika Liepājas Diakonijas centra rīkota konference “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”. Tā tika rīkota ar mērķi uzlabot personām ar īpašām vajadzībām, iespēju  saņemt cilvēka cienīgu veselības aprūpi. Konferencē piedalījās pārstāvji no nevalstiskām organizācijām, medicīnas nozares speciālisti un eksperti, kuri tās gaitā izstrādāja un pieņēma Rezolūciju “Veselības aprūpe personām ar īpašām vajadzībām”.  

Pasākumu atbalsta Vācijas fonds “Aktion Mensch”.  

Konferences materiāli tiek apkopoti un publicēti kalpot.lv konferenču sadaļā.