“Roku rokā” darba grupas tikšanās 06.03.2018.

2018.gad6.martā Durbes kultūras namā, Skolas ielā 5, notika atbalsta biedrības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Roku rokā RR” darba grupas tikšanās, kurā piedalījās arī Liepājas Diakonijas centra (LDC) darbinieki Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa.

Tikšanās laikā darba grupas dalībnieki īsi pastāstīja par sevi, vēlmēm un iespējām darboties mikroprojektā. Vērtīgi ir tas, ka grupā ir gan jaunāka, gan vecāka gadagājuma cilvēki ar īpašām vajadzībām un arī seniori. Veidojas laba sadarbība un savstarpēja atbalsta sniegšana.

Tika pārrunāta un akceptēta arī mikroprojekta ideja un sastādīts konkrēts plāns ar laika grafiku par brīvprātīgo apmācībām SEMPRE projekta ietvaros, kurā, kā jau iepriekš paredzēts, tiks iekļautas teorētiskas un praktiskas apmācības.

Informē K. Krieviņa


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.