Ligita Freimane par projekta dalībnieku notikumiem pandēmijas laikā

Kopš Covid-19 ārkārtas situācijas atsākšanās 2020. gada 6. novembrī, tika pārtrauktas arī projekta “SEMPRE Accelerators” aktivitātes klātienē. Kā pastāstīja Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta pārstāve Ligita Freimane, dienests ar saviem klientiem un projekta mērķgrupas dalībniekiem sazinājās telefoniski; mājās viņiem piegādāja pārtikas pakas, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Visi dalībnieki interesējās, kad aktivitātes atsāksies. 

 

Projekta Veicinātāju Komanda (VK) arī strādā attālināti. Kad būs iespējams noorganizēt tikšanos Zoom platformā visiem VK dalībniekiem, tad arī tiks pārrunāti svarīgie jautājumi. Tikmēr visas sarunas notiek telefoniski. Vērojot situāciju, tiek gaidīts, kas notiks tālāk, lai saprastu, kā rīkoties. L.Freimane, kura ir projektā iesaistīto mērķgrupu izveidotāja, pastāstīja, ka plānojot biedrības dibināšanu, tiek domāts, kādas aktivitātes no līdzšinējām būtu lietderīgi turpināt attīstīt biedrībā. Varbūt ne visas. Ļoti laba iespēja dalībniekiem ir darbs ar mālu. Skolotāja – ļoti pretimnākoša. Dažādas nodarbības vada arī Ligita – gan rotu veidošanu, gad Adventes vainagu gatavošanu, paklājiņu izgatavošanu no lupatām. Notiek arī teātra nodarbības. Iestudētas 4 ludziņas – uz Lieldienām, Ziemassvētkiem u.c. Pirms pandēmijas atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš”, “Vienmēr jaunas” un “Varavīksne” nodarbības notika regulāri 2-3 reizes mēnesī.

 

Ziņu sagatavoja biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”, 27.12.2020.

 

__________________________________________________________________________________

Logotips

 

 

 

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.