Sadraudzība

dr8 2018.gada 9.septembrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķis bija par žēlsirdību. Pēc tam draudze sveica mācītāju Mārtiņu dzimšanas dienā (dzim. 27.augustā). Lai sadraudzība pēc dievkalpojuma, kā arvien, būtu saturīga un organizēta, šoreiz nelielu vadību uzņēmās Megija un Mārtiņš Krieviņi. Megija vēlējās, lai pirms pasākuma kopā Dievam veltām “Pateicību pienesam” dziedājumu, bet tie, kuri šo dziesmu vēl nezina, varēja iemācīties. Pēc tam, baudot tēju, kafiju un cienastus, Megija un Mārtiņš ikvienu aicināja pastāstīt, kas labs piedzīvots iepriekšējā nedēļā vai dalīties pārdomās par tās dienas sprediķa tēmu. Sadraudzības noslēgumā trūcīgākiem apmeklētājiem tika izdalīta dievkalpojumā saziedotā pārtika. Arī turpmāk rūpes par sadraudzības pasākumu saturīgu norisi uzņemsies kāds no draudzes aktīvistiem.