“SEMPRE Accelerators” 3.starptautiskā partneru tikšanās 29.-31.01.2020.

Teorētiskā daļa

No 2020. gada 29.-31. janvārim Viļņā “SEMPRE Accelerators” projekta ietvaros notika 3. starptautiskā projekta partneru tikšanās. Pirmajā dienā lektora un paātrinātāja (facilitator) Ginters Kēgsts (Günter Koegst) vadībā notika apmācības par vadību un komandas veidošanu.

Gjunters Kogsts Günter Koegst

 

Vadītājs izmantoja dažāda veida metodes: grupu darbu, stāstījumus, jautājumus un atbildes, plenārsēžu diskusijas, lomu spēli, problēmu un risinājumu koku u.c. Tika teorētiski un praktiski apgūtas tādas tēmas kā vadības stili, vīzijas izklāsts, kopējo mērķu definēšana, aktīvā klausīšanās, uz atbalstu un stiprinājumu orientēta saruna, līdzsvara saglabāšana komandas darba trīsstūrī, darba stratēģija, darba sadale, komandas identitāte.

 

Viļņas luterānu bīskapa uzruna 1

 

Nākošā diena sākās ar lietuviešu uznācienu: uzrunu teica un īsumā ar savu darbu un baznīcu iepazīstināja Lietuvas luterāņu bīskaps, kam sekoja Lietuvas Diakonijas maza mēroga uzņēmējdarbības uzsākšanas prezentācija.

 

Lietuvas Diakonijas prezentācija

 

Pēc tam Ginters Kēgsts demonstrēja, kā identificēt metodes un stratēģiju vadības un komandu attīstības specifisko problēmu risināšanai. Dienas otrā pusē partnertikšanās ietvaros kopīgi tika skatītas un apspriestas ar projekta īstenošanu saistītās organizatoriskās lietas un aktivitātes: veicinātāju komandu darbība – ikmēneša atskaites, sociālā darba ēnošana, prezentācijas brokastis u.c.

 

Grupu darbs par ekosistē

Grupu darbs par ekosistēmu

 

Grupu darbs par vizitāciju1

Grupu darbs par vizitāciju

 

Tika plānoti turpmākie pasākumi – savstarpējās vizītes, vebināri, reģionālās konferences, nākošā partnertikšanās. Tika sadalīti pienākumi darba grupām, kuras strādās pie Spēcināšanas rokasgrāmatas, Ceļveža un Apmācību vadlīniju izstrādāšanas un papildināšanas. Vadošie partneri kopā ar tikšanās dalībniekiem konkretizēja uzdevumus, kas jādara, atgriežoties mājās. 

Apmācības un darbs tikšanās laikā bija intensīvs un konstruktīvs: bija iespēja dalīties pieredzē, kopīgi risināt organizatoriskas lietas un uzdot jautājumus, iegūt jaunas zināšanas un izpratni par praktiskām lietām, kas nepieciešamas darbā ar mikroprojektiem. Bija pārstāvēti visi projekta partneri.

 

Anna Broka prezentē grupu darbu1

 

Tikšanās notika Viļņas luterāņu draudzes Diakonijas namā.

 

Viļņas luterāņu baznica

Viļņas Luterāņu baznīca

 

M. Lutera statuja pie baznicas

Mārtiņa Lutera statuja pie baznīcas

 

Ziņa un foto: Karīna Krieviņa

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo