Par “SEMPRE Accelerators” atbalsta grupu pārstāvju tikšanos Rucavā 20.08.2019.

2019.gada 20.augustā Rucavas Sociālā dienesta telpās tikās projekta “SEMPRE Accelerators”   atbalsta grupu pārstāvju darba grupa: Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa (LDC), Daiga Grenovska un Ligita Freimane (Rucavas Sociālais dienests), Videga Kāpostiņa, Maija Kāpostiņa un Uldis Sprūde.

Dienas kārtībā bija: iepazīstināt atbalsta grupu “Cerību stariņš” ar projekta darba plānu “Veselīgi, garšīgi, lēti”; dalībnieku idejas un ieteikumi Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas tikšanās  reizes un apmācību sagatavošanai; “Veselīgi, garšīgi, lēti” programmas sastādīšana un apmācību plānošana. 

Ar projekta “SEMPRE Accelerators” darba plānu pārstāvjus no atbalsta grupas “Cerību stariņš” iepazīstināja Mārtiņš Urdze. 

Izskanēja dažādi priekšlikumi “Recepšu burtnīcas” izdošanai, visu dalībnieku iesaistei, kopīgas darba programmas izveidei u.c. Tika apspriests – kā atbalsta grupas saprot veselīgu ēdienu. Kādi varētu būt aptaujas jautājumi Mikroprojekta “Recepšu burtnīca” darbības talākveicināšanas “Iepazīšanāsemināra” 10.09.2019. darba grupām. Kādām tēmām vajadzētu būt apmācību kursā, kurus apmācību vadītājus izvēlēties. Sprieda arī par struktūru katrai apmācību reizei un saplānojamo, par “Iepazīšanāsemināra” 10.09.2019. iespējamo programmu u.tml.

Noslēgumā tika pieņemti lēmumi turpmākai darbībai un sadalīti pienākumi. Rucavas atbalsta grupai uzdeva – izdomāt aptaujas  jautājumus “Iepazīšanāsemināra” 10.09.2019. darba grupām un padomāt: kā paši var vārīt veselīgi, garšīgi, lēti; kā noorganizēt interesantu pasākumu.

 

Informējtikšanās dalībnieki. Precīzākas ziņas – K.Krieviņas protokolā no 20.08.2019.

 

_______________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo