“SEMPRE Accelerators” nacionāla līmeņa tikšanās Zoom par sociālo iniciatīvu attīstību

Zom1

2021. gada 7. janvārī projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Liepājas Diakonijas centra (LDC) organizēta nacionāla līmeņa tikšanās Zoom platformā par sociālo iniciatīvu attīstību. Tikšanās mērķi bija: konkretizēt, kā projektu “SEMPRE“ un “SEMPRE Accelerators” pieredzi var pārņemt citās vietās un iestādēs Latvijā; kā arī apzināt iespējas, kā valsts atbalsta jeb var atbalstīt sociālo iniciatīvu rezultātu pielietošanu valstiskā mērogā.

 

Kopā piedalījās 16 dalībnieki. Tikšanās reizē bija plānojusi piedalīties arī labklājības ministre Ramona Petraviča, bet, sakarā ar pēkšņi sasaukto valdības sēdi, tika deleģēti citi pārstāvji no Labklājības ministrijas: Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un vecākā eksperte Aiga Lukašenoka, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs Juris Cebulis un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošās iestādes vecākā eksperte Aurika Stratane. LR Tiesībsarga biroju pārstāvēja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vecākā juriste Viktorija Grišuļonoka. Piedalījās arī LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, darbiniece un Latvijas Vājdzirdīgo atbalsta asociācijas “sadzirdi.lv” valdes locekle Baiba Bicēna, projekta asociētie partneri: Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests – vadītāja Linda Krasovska, projektu vadītājs Ainārs Bunka un Rucavas pašvaldības Sociālā dienests – vadītāja Daiga Grenovska, sociālā darbiniece Ligita Freimane, no LDC – projekta vadītājs Mārtiņš Urdze, koordinatore Karīna Krieviņa. Tikšanos tehniski nodrošināja Fēlikss Kovaļišins no LDC.

 

M. Urdze iepazīstināja ar projekta laikā paveikto: Rucavas atbalsta grupu izveidošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veicinātāju komandu, apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi”, Recepšu burtnīcu izdošanu, kā arī informēja par nākošajiem soļiem (sīkāk sk. pievienoto prezentāciju).

 

Pēc tam dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par idejām, kas ienāk prātā, lai varētu pārņemt un attīstīt “SEMPRE Accelerators” projekta laikā iegūto pieredzi arī citur Latvijā, un kādā veidā viņi būtu ar mieru iesaistīties. Tika uzdoti arī jautājumi par to, vai pastāv kāds valsts mēroga atbalsta mehānisms, lai attīstītu sociālās iniciatīvas un ja jā, tad kāds; un kā varētu atbalstīt reģionālās sociālās iniciatīvas, lai to pieredzi varētu izmantot arī citās vietās pēc iespējas plašāks organizāciju loks (Sociālie dienesti, NVO, draudzes …)?

 

No dalībniekiem tika saņemti konkrēti ieteikumi. Institūciju un organizāciju pārstāvji bija gatavi iesaistīties, popularizējot un izplatot projekta rezultātus savās interneta vietnēs un mājaslapās, tika piedāvāta informācija kontaktiem ar organizācijām, kas izdala ESAF pārtikas pakas reģionos, tāpat tika ieteiktas iespējas startēt projektu konkursos, kas palīdzētu projekta ilgtspējamībai, gala rezultātu tālākai izplatīšanai Latvijas teritorijā, radot iespēju pieredzes nodošanā iesaistīties veicinātāju komandas dalībniecēm no Rucavas atbalsta grupām ar īpašām vajadzībām. 

 

Pēc tikšanās veicinātāju komandas locekļi sniedza īsu atgriezenisko saiti. Tikšanās rezultāti: gandarījums par konkrētām un vērā ņemamām idejām un ieteikumiem; konkrētība un skats no malas, un atsaucība no uzaicināto amatpersonu puses;  jauni impulsi, kā virzīt projekta darbības procesu; paplašināts redzesloks ar jaunām iespējām, pozitīvisms un prieks par kopā būšanu arī šādā formātā, kas Covid ārkārtas situācijas un izolācijas laikā katram indivīdam ir ļoti svarīgi – dzīvesspēka uzturēšanai; tāpat idejas VK tikšanās rīkot Zoom-ā, mēģinot pieslēgt ar telefoniem tos dalībniekus, kam nav pieejami datori.

 

Informāciju un foto sagatavoja – Karīna Krieviņa.

 

Publicēja – biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo