“SEMPRE Accelerators” sapulce cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par biedrības veidošanu

Pr1

Sapulces dalībniekus informē Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālite Dace Mieme (vidū)/ foto: K. Krieviņa

 

2020. gada 7. oktobrī Dunikā Sikšņu Jauniešu centrā projekta “SEMPRE Accelerators” ietvaros notika Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām dalībnieku sapulce par biedrības veidošanu. Sapulcē piedalījās dalībnieki no atbalsta grupām “Cerību stariņš” Rucavā, “Vienmēr jaunas” Ķāķišķē un “Varavīksne” Sikšņos.


Pēc īsas iepazīšanās sapulcē tika dots vārds Rucavas novada domes Attīstības pārvaldes speciālistēm Dacei Miemei un Dzintrai Ķerei. Viņas sniedza informāciju par to, kas ir biedrības, ar ko tās nodarbojas; kādas biedrības ir Rucavas novadā. Viena no aktīvākajām biedrībām ir “Jumītis”. Biedrībām ir iespēja savstarpēji sadarboties, piemēram, iesniedzot kopīgu projektu.

 

Visi klātesošie interaktīvā procesā soli pa solim atcerējās, kā sākās kopā sanākšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; kādi pasākumi un aktivitātes notikušas šo četru gadu laikā, kas ir izdarīts. Dalībnieki secīgi nosauca notikušās aktivitātes. Tās tika vizualizētas un pieknaģētas pie veļas auklas. Pie katras aktivitātes visi nedaudz pakavējās atmiņās. Darbība aizsākās 2016. gada 10. novembra konferencē cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un sociāli mazaizsargātiem cilvēkiem, pēc tam notika regulāras tikšanās reizi mēnesī rokdarbu nodarbībās, sadraudzībā, ekskursijās; tika izveidota atbalsta grupa Rucavā “Cerību stariņš”. Kopīgajās ēdiena gatavošanas nodarbībās radās doma par recepšu izmēģināšanu un dažādošanu no ES pārtikas paku produktiem, jo šīs pakas saņem daudzi dalībnieki. Izveidojās vēl 2 atbalsta grupas: Sikšņos “Varavīksne” un Ķāķišķē “Vienmēr jaunas”. 2018. gadā tika izdota kopīgi sastādīta Recepšu burtnīca Nr. 1, 2019. gadā tapa Recepšu burtnīca Nr. 2. 2019. gada 10. septembrī seminārā tika iestādīti 3 veidu ogu krūmi – kā simbols par ieceri apmācībām “Lēti, garšīgi, veselīgi”. Tika izveidota veicinātāju komanda, kas izstrādāja apmācību plānu, iesaistot vietējos speciālistus. Notika 6 apmācību nodarbības. Ir doma par Recepšu burtnīcu Nr. 3, kas veidota no apmācību laikā izmēģinātajām receptēm. Pēc šādi vizualizēta atmiņu procesa bija interesanti redzēt darbības attīstību. Aukla bija novilkta slīpi, viss tika izkārtots virzienā no apakšas uz augšu, kas simbolizē pozitīvu skatījumu un mazu lietu secīgu virzību uz konkrētiem mērķiem.


 

Pr22

Kopīgs skats atpakaļ – kas, kad, kā…? / foto: K. Krieviņa


Pēc tam sekoja diskusijas par tālāko darbību un nākotnes iecerēm. Tā kā tika izteikta vēlme darbošanos turpināt, dalībnieki apsprieda jautājumu par savas biedrības dibināšanu. Ar ko sākt un kas ir nepieciešams, pastāstīja Liepājas Diakonijas centra vadītājs Mārtiņš Urdze. Tika uzdoti jautājumi, notika neliela prāta vētra par biedrības nosaukumu.


 

Pr32

LDC vadītājs M. Urdze atbild uz jautājumiem par biedrību/ foto: K. Krieviņa


Dalībnieki vienojās par to, ka nepieciešamo lietu kārtošanu un dokumentācijas izstrādi veiks projekta veicinātāju komanda. Pēc tam visi kopā tiksies vēlreiz, lai apspriestu padarīto un pieņemtu nepieciešamos lēmumus.


Pn22

 

 

Info un foto: LDC VK pārstāve Karīna Krieviņa

 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

 

Interreg logo