SEMPRE apmācību lekcija ar SUSTENTO 10.04.2017.

SEMPRE Sustento1

2017.gada 10. aprīlī Liepājas Diakonijas centrs sadarbībā ar SUSTENTO Mācību centru SEMPRE projekta ietvaros rīkoja apmācību lekciju “Sociālais darbs ar personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un personām ar psihiskiem traucējumiem”. Lekciju lasīja un atbildēja uz jautājumiem lektors Māris Grāvis no SUSTENTO mācību centra.

Apmācību mērķis bija pilnveidot sociālā darba speciālistu specifiskās zināšanas un prasmes darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī attīstīt prasmes identificēt un izprast mērķa grupas personības specifiku un uzvedības īpatnības, klientu grupas problemātiku, mācīties tolerances un atbalsta sniegšanas pieejas. Pēc lekcijas klausītāji saņēma apliecinājumus par dalību apmācībās.

 

SEMPRE Sustento 2

 

SUSTENTO apmācību centra lektora Māra Grāvja lekciju sk. pielikumā

 

Apmācību mērķauditorija bija sociālie darbinieki no dažādām Liepājas pilsētas un Liepājas rajona sociālajām institūcijām. Lekcija bija plaši apmeklēta un to noklausījās 60 dalībnieki.

 

Sempre Sustento 3

 Paldies!


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1