SEMPRE aptauja par zemāko cenu mājas lapas administrēšanai projekta vajadzībām

Projekta “SEMPRE Accelerators” laikā paredzēts stiprināt Liepājas reģiona Rucavas atbalsta grupu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām esošo mikroprojektu “Recepšu burtnīca” un respektīvi veicināt tālākas patstāvīgas darbības attīstību, paplašināšanos un pieredzes nodošanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem reģionālā, nacionālā un transnacionālā līmenī.

Šīs cenu aptaujas (pielikumā)mērķis ir līdz 31. maijam noskaidrot piedāvājumu ar zemāko cenu par mājas lapas administrēšanu projekta vajadzībām.