SEMPRE sadarbības tīkla tikšanās Liepājā 21.11.2017.

21. novembrī Liepājas Diakonijas centrā notika INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstītā SEMPRE projekta (Nr.#R008) reģionālā sadarbības tīkla dalībnieku darba grupas tikšanās, kurā piedalījās sadarbības partneri no Grobiņas atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Kopā būt”, Latvijas Sarkanā Krusta Grobiņas nodaļas, Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas, Durbes atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Liepājas pilsētas domes un Liepājas Diakonijas centra.

 

Sākumā katrs partneris īsumā pastāstīja par to, kā ir gājis un kas jauns ir noticis pēc iepriekšējās tikšanās. Grupas “Kopā būt” aktīviste Inta Mangale pastāstīja par notikušo sadraudzības pasākumu “Robežniekos”, ko apmeklējuši ļoti daudzi. 19. decembrī iecerēts kopīgs brauciens uz Durbes Ziemassvētku pasākumu, kurā paredzēts ar dāvaniņām iepriecināt cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Andreja dienā būs noslēguma pasākums pie Andra Leimanta. Par atbalsta grupas aktivitātēm tiek informēta arī prese: “Kursas Laiks” un “Kurzemes Vārds”, kas aktīvi seko līdzi norisēm.

Durbes atbalsta grupas vadītāja Ruta Kļava pastāstīja, ka pēc SEMPRE projektā rīkotās konferences “Stiprinot sadarbību” Durbē, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tika īstenots brauciens pie A. Leimanta: ar lielo autobusu ar pacēlāju tur ieradās 22 cilvēki. Durbes grupā ir aktīvi jaunieši ar īpašām vajadzībām, kuri ir ar mieru kaut ko uzsākt, jautāja, kad būs pirmā kopīgā nodarbība praktiskām lietām, tāpēc ir jānoskaidro, ko viņiem darīt. Iespējams, tās varētu būt arī datorapmācības. Kāds vēlas iemācīties dzejoli. Šajā grupā kopā ir pensionāri un cilvēki ar īpašām vajadzībām. Desmit grupas dalībnieki dzīvo Durbē, desmit – 2 km attālumā. Šī bija pirmā oficiālā tikšanās, kuras laikā klātesošie skatījās video par notikušo pasākumu pie A. Leimanta. Paredzēti pasākumi: lekcija par veselīgu dzīvesveidu un ēšanu, Ziemassvētku pasākums kopā ar Durbes draudzi un mācītāju, janvārī sveču liešana.
Grobiņas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas vadītāja Ingrīda Liepa pastāstīja, ka cilvēki apmeklē gan Sarkano Krustu, gan draudzes pasākumus: vasarā ekskursijas, ir apmeklēts Bruknas rehabilitācijas centrs, Ziemassvētkos cilvēki tiek aicināti uz baznīcu – būs koris “Kursa”. tiek gatavotas paciņas veciem ļaudīm. Sadarbībā ar Sarkano Krustu ir iespējams saņemt materiālus adīšanas pulciņam. Adījumi tiks likti Ziemassvētku paciņās. Nākotnes plānos ir aicināt uz pasākumiem ārstus, aktierus.

M. Urdze uzsvēra, ka galvenais ir dalīties ar informāciju. Viņš dalījās ar savu pieredzi no Dānijas starptautiskā semināra “Mācīties darot”, kas ar INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas atbalstu SEMPRE projekta ietvaros norisinājās Esbjergā. Viņš informēja arī par aktualitātēm: 22. novembrī Rīgā notiks SEMPRE Latvijas sadarbības partneru organizēts darba seminārs, 29. novembrī notiks SEMPRE vietējā sadarbības tīkla tikšanās, kurā piedalīsies Latvijas Universitātes pētniece Laura Jaunromāne, kas iepazīstinās ar savu pētījumu par politikas veidošanas dokumentiem. 20. decembrī Liepājas Krusta baznīcas mazajā zālē notiks Ziemassvētku pasākums Liepājas un rajona cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Pārrunājot atbalsta grupu vajadzības un ideju tālākas norises, M. Urdze ieteica veikt situācijas izpēti. Katrai atbalsta grupai vai biedrībai ir citādāka situācija. Viņš uzsvēra, ka projekta mērķis ir aktivizēt cilvēkus, dodot impulsu uzsākt patstāvīgu darbību, ļaujot pašiem cilvēkiem iesaistīties, domājot – ko un kā labāk darīt. Nepieciešams sākt ar problēmu, meklēt atbalstu un līdzekļus.
R. Kļava uzsvēra, ka galvenais cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir iznākšana no mājām. A.  Leimants informēja, ka ārzemju brīvprātīgā no Spānijas (kas uztaisīja kaķu mājiņu) ir ar mieru rakstīt projektu un organizēt nometni viņa saimniecībā.

Atbalsta grupu pārstāvji vienojās sagatavot uz vietējās sadarbības tīkla tikšanos 29. novembrī mazu kopsavilkumu par grupu darbību: kādas ir problēmas, ar ko nākas saskarties. Nākotnē jādomā aizbraukt pieredzes apmaiņā, lai redzētu, kā atbalsta grupas tiek galā citur Latvijā, ko dara, piemēram, Vidzemē. Tāpat jādomā arī par sadarbību ar igauņiem vai lietuviešiem, kuru var realizēt projekta ietvaros.

 

Info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1