SEMPRE mikroprojekta “Recepšu burtnīca” atklāšana Rucavā

Ruc 0

2018. gada 14. decembrī Rucavā notika atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām “Cerību stariņš” mikroprojekta “Recepšu burtnīca” 1. burtnīcas (attēlā) svinīgā atklāšana. Pasākumā piedalījās gandrīz 40 cilvēku. Bija ieradušies arī jaundibināto Rucavas novada atbalsta grupu “Varavīksne” un “Mūžam jaunas” dalībnieki, pārstāvji no Liepājas Diakonijas centra (LDC), Grobiņas novada Sociālā dienesta un atbalsta grupas “Kopā būt”. 

Pasākuma dalībniekus uzrunāja Sociālā dienesta darbiniece Ligita Freimane, Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits, Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska, projekta SEMPRE LDC koordinatore K.  Krieviņa. Pēc tam L. Freimane prezentēja atbalsta grupas “Cerību stariņš” 3 gadu darbības apskatu un pastāstīja par mikroprojekta ieceri, realizēšanu un nākotnes plāniem. 

Tad vārds tika dots atbalsta grupu “Cerību stariņš” un “Kopā būt” mikroprojektu dalībniekiem Videgai Kāpostiņai un Andrim Leimantam, kuri dalījās iespaidos par projekta SEMPRE starptautisko noslēguma konferenci, kurā nozīmīga vieta bija ierādīta izstādei par realizētajiem mikroprojektiem. Mikroprojekts par Recepšu burtnīcu ieguva lielu atsaucību arī no ārzemnieku puses. 

Tad L. Freimane īsi iepazīstināja ar 1. recepšu burtnīcu. Viens mikroprojekta mērķis bija izdot atbalsta grupas dalībnieku kopīgi izmēģinātās un pārbaudītās dažādās receptes, kurās ēdieni pagatavoti no Eiropas Savienības (ES) trūcīgo un maznodrošināto pārtikas paku produktiem. Otrs mērķis ir dalīties ar šīm receptēm ar cilvēkiem, kam ir zemi ienākumi. Klātesošie katrs varēja doties pie zem eglītes novietotā galda un saņemt glīti iespiesto recepšu krājumiņu, kuru katram ir iespēja arī papildināt, ierakstot savas receptes. Apsveikuma un novēlējuma vārdus rucavniekiem teica arī Grobiņas novada Sociālā dienesta pārstāvis Genadijs Jefimovs.
Tālākie plāni “Cerību stariņam” ir jaunā gada sākumā izdot 2. recepšu burtnīcu, kura tēma būs konservējumi. 2. burtnīca ir materiālu apkopošanas un rediģēšanas procesā. Receptes jau izmēģinātas, sagatavots rakstisks apraksts un foto. Dalībnieki tika mudināti sazināties ar Labklājības Ministriju un piedāvāt savu recepšu burtnīcu pievienot ES trūcīgo un maznodrošināto pārtikas pakām. Recepšu burtnīcas paredzēts dāvināt arī citām atbalsta grupām.
Pasākuma noslēgumā pēc kafijas pauzes visi noskatījās atbalsta grupas “Cerību stariņš” sagatavoto uzvedumu “Pelnrušķīte”, kura režisore ir L. Freimane.

Ruc 1

Recepšu burtnīcas atklāšanas pasākumā klātesošos uzrunā Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits.

Ruc 4

Atbalsta grupu ”Kopā būt” un “Cerību stariņš” mikroprojektu dalībnieki A. Leimants un V.  Kāpostiņa dalās iespaidos par SEMPRE projekta starptautisko noslēguma konferenci.

Ruc3

Mikroprojekts “Recepšu burtnīca” SEMPRE projekta starptautiskās noslēguma konferences mākslinieku skatījumā (Tulkojums: Recepšu burtnīca: “Cerību stariņš’ – Mācīšanās darbībā (uzraksts uz kūkas, sākot no apakšas uz augšu: Pagatavot sev ēdienu – paskaidrot citiem – atbalsts – savstarpēja apmaiņa – palīdzība – spēks – receptes). Cilvēki ar īpašām vajadzībām ir izveidojuši recepšu grāmatu cilvēkiem ar zemiem ienākumiem.)

Ziņa un foto: K. Krieviņa.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Publicēja: biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.