SEMPRE noslēguma izvērtēšana 01.02.2019.

Nosegums1

2019.gada 1.februārī Liepājas Diakonijas centrs organizēja SEMPRE projekta noslēguma izvērtēšanas pasākumu (dienas kārtība TE>). Pārskatu par projekta gaitu, no 01.11.2016 līdz 28.02.2019., sniedza Mārtiņš Urdze (ziņojums pielikumā). Sekoja projekta vietējā sadarbības tīkla (VST) dalībnieku prezentācijas un atsauksmes, kurās dalījās Rucavas, Grobiņas (prezentācija pielikumā), Bārtas, Durbes atbalsta grupas un Atbalsta grupa ratiņniekiem. 

Durbes pārstāvis Jānis Morāns demonstrēja īsfilmu (TE>) par atbalsta grupas nodibinātās biedrības “Roku rokā RR” aktivitātēm projekta laikā. Viņš pastāstīja par to, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri SEMPRE ietvaros piedalījās biedrības organizētajos pasākumos, kopīgas tikšanās un svinības nozīmē ļoti daudz. J. Morāns komentēja arī Durbes grupas viesošanos pie grobiņniekiem, apskatot skaisto dārzu, kas tapis SEMPRE mikroprojekta ietvaros. Pārstāvis uzsvēra, ka durbenieki rīkojarī asistentu apmācības. 

Atbalsta grupas ratiņniekiem pārstāve Maruta izstāstīja, ka problēmu risinājumi saistībā ar vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, atbildīgajās institūcijās virzās ļoti lēni. Nepieciešama liela pacietība. Arī ratiņnieku grupa iecerējusi izveidot biedrību. Liepājas Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs Ainārs Bunka iedrošināja, ka dienests ir pretimnākošs – uzklausīt un atbalstīt. A. Bunkas teiktajam pievienojās arī Dienas centra personām ar garīgās attīstības traucējumiem vadītāja Maija Agatina.

Pēc kafijas pauzes klātesošie pauda viedokli – ko devušas projekta sapulces. Visi bija vienisprātis, ka tās bijušas ļoti nozīmīgas. Svarīga ir gan domapmaiņa, gan dalīšanās idejās. Tika apzināti projekta jaunumi un citas būtiskas aktualitātes. Darboties stimulēja arī informācija par citu grupu aktivitātēm. Tika nolemts, ka tikšanās un sadarbību pēc projekta noslēguma vajadzētu turpināt.

M. Urdze pastāstīja, ka iesniegti dokumenti SEMPRE projekta pagarinājumam uz pusotru gadu. Ja iesniegums tiks apstiprināts, projekts atsāksies no 2019.gada augusta. Visas līdzšinējās aktivitātes diemžēl netiks atbalstītas. Kā prioritāte izvēlēts atbalsts Rucavas grupai, kuras izdotā “Recepšu burtnīca” guva lielu atsauksmi. Kafijas pauzē bija iespēja cienāties arī ar cepumiem pēc šīm receptēm. Kā nākamo varētu izdot izdevumu veselīgam uzturam vai tml. 

Projekta vadītājs informēja interesentus arī par citām Liepājas Diakonijas centra aktualitātēm cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Noslēgumā atzinīgus vārdus par projekta norisi sacīja tā aktīviste un darbu koordinētāja Karīna Krieviņa.

FotogalerijTE>


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Informē biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.