SEMPRE projekta noslēguma pasākums 01.02.2019.

2019.gada 1.februārī Liepājas Krusta ev. lut. baznīcas mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 7, notiks SEMPRE projekta noslēguma izvērtēšanas pasākums. Sākums plkst. 11.00. Dienas kārtība pielikumā.