SEMPRE – sociālā spēcināšana lauku reģionos

Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

Projekta numurs: #R008.

Projekta ilgums: no 20.11.2015. – 31.05.2019.

Projekta vieta: Liepājas Diakonijas centrs, Fr. Brīvzemnieka iela 54, Liepāja.

Kopējās plānotās projekta izmaksas sastāda EUR 116.350, ko 85% apmērā segs Eiropas strukturālo un investīciju fonda finansējums.

Programmu administrē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

SEMPRE vēlas spēcināt sociālos pakalpojumus lauku teritorijāsBaltijas jūras reģionā. Sociālo pakalpojumu sniedzēji (piem. valsts un pašvaldības sociālie dienesti, NVO un sociālie uzņēmumi) tiks iedrošināti un apmācīti iesaistīt galu lietotājus – tātad izstumto grupu piederīgos (kā, piemēram, vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām) sociālo pakalpojumu attīstībā un sniegšanā.

Projektam ir vairāki līmeņi. Skatīt pielikumā.

.08.2016.