Skype konference 08.11.2017.

Martins

2018.gada 8.novembrī SEMPRE projekta Latvijas sadarbības partneru darba grupa no Latvijas Universitātes, Vidzemes Augstskolas un Liepājas Diakonijas centra tikās Skype, lai sagatavotos konferencei Rīgā, saskaņotu dienas kārtību un sastādītu uzaicināmo valsts struktūru un organizāciju sarakstu.

Partneri izskatīja svarīgākos jautājumus, kas būtu kopīgi pārrunājami ar pieaicinātajiem ekspertiem. Ņemot vērā pasākuma struktūru un ievirzi, LU profesore A. Stepčenko ierosināja konferenci pārdēvēt par darba semināru. Darba grupa vienojās arī par semināra nosaukumu “Sociālā spēcināšana cilvēkiem reģionos”. Semināra norises vieta tika rezervēta jau jūnijā, un tā būs Latvijas Universitātes ēkā, O. Kalpaka bulvārī 4, 327.telpā – konferenču zālē.

Skype konferences beigās partneri sadalīja veicamos uzdevumus, kas jāizdara līdz semināram, kā arī vienojās par šādu dienas kārtību, kas izsūtāma semināra dalībniekiem:

11:00 Iepazīšanās
11:05 Mārtiņš Urdze: Vispārīgs ievads SEMPRE projektā
11:15 Latvijas Universitātes SEMPRE partneri:
Laura Jaunromāne: Informācija par pētījumu SEMPRE projektā
Dr. Anna Stepčenko: Sociālo organizāciju barjeras un šķēršļi
11:30 Vidzemes Augstskolas SEMPRE partneri: Jaunieši no nelabvēlīgām ģimenēm
11:45 Liepājas Diakonijas centra SEMPRE partneri: Cilvēki ar īpašām vajadzībām
12:00 Pārrunas par sadarbības iespējām: Uzaicinātie ministriju un organizāciju pārstāvji par sadarbības piedāvājumiem; citas idejas
12:30 Tēja un kafija
12:50 Galvenās problēmas un iespējamie risinājumi (piem., asistentu jautājums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām)
13:20 Turpmākā rīcība un sadarbība
13:45 Apkopojums
14:00 Noslēgums

 

Foto un info: Karīna Krieviņa.

Par publicēšanu atbild biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1