Spēcināšanas rokasgrāmatas pielikuma sagatavošanas priekšdarbi

Laikā, kad ar “Covid-19” vīrusa izplatību saistītā ārkārtas situācija diktē savus noteikumus, izmaiņas tiek veiktas arī “SEMPRE Accelerators” projekta darbībā, no klātienes pārejot uz attālinātu darbību. Šobrīd ir aktivizēts neklātienes darbs pie Spēcināšanas rokasgrāmatas pielikuma izveides priekšdarbiem.

Marta vidū katram projekta partnerim tika izsūtīta aptauja par atbalsta rīkiem, kurus veicināšanas komandas izmanto savā darbā ar mikroprojektiem. Respondentiem bija jāatbild uz jautājumiem par viņu mikroprojekta dalībnieku mācību pieredzi; kā šī pieredze ietekmē viņu pašreizējās mācības mikroprojektos; par izaicinājumiem darba grupās; metodēm, kas tiek izmantotas no Spēcināšanas rokasgrāmatas; svarīgākajiem mikroprojektu atbalsta rīkiem u.c.

Lielākā daļa starptautisko partneru savas atbildes jau ir atsūtījuši, tāpēc pašlaik intensīvi norit darbs pie saņemto aptauju apkopošanas, kas ir viens no pirmajiem priekšdarbiem, lai šī projekta laikā izveidotu Spēcināšanas rokasgrāmatas pielikumu.

 

 

Informē VK pārstāve Karīna Krieviņ 

__________________________________________________________________________________

 SA logo

Sākot ar 01.05.2019. biedrība “Liepājas Diakonijas centrs” īsteno INTERREG V-B Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.—2020. gada periodā projektu “SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation (SEMPRE Accelerators)”.

Interreg logo