Spēcināšanas seminārs 25. – 26.10.2018.

specin s2018.gada 25. un 26. oktobrī Liepājas Diakonijas centrs SEMPRE projekta ietvaros rīkoja Spēcināšanas semināra kārtējās nodarbības.

Tās vadīja Mārtiņš Urdze un Karīna Krieviņa pēc Dānijas augstskolas pasniedzējas Gundijas Šrēteres Johansenas (Gundi Schrötter Johannsen) ieteikumiem. Semināra pirmās dienas uzsvars – uz atbalsta grupām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā. 

Mērķi – padziļināti iepazīt spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” (mācīšanās darbībā) metodi un, daloties ar savu pieredzi ar konkrētām aktivitātēm, apspriest to ar visu grupu.

Vispirms dalībnieki turpināja iepazīties ar spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” metodi. Tad ar savām aktivitātēm, pieredzi un mikroprojektiem dalījās Bārtas, Durbes, Grobiņas, Liepājas, Rucavas un Priekules atbalsta grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un citi dalībnieki. Sekoja darbs grupās ievads; jaunu problēmu apzināšana un aktivitāšu plānošana, sadalot dažādas lomas: vadītājs, ziņotājs, novērotājs. Arī šī grupu darba rezultātā semināra dalībnieki varēja iegūt jaunu pieredzi.

Semināra otrās dienas uzsvars – uz sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Liepājas reģionā; mērķi – padziļināti iepazīt spēcināšanas koncepciju un “Action Learning” metodi; dalīties ar savu pieredzi ar konkrētām aktivitātēm un apspriest to ar visu grupu. 

Pēc spēcināšanas koncepcijas un “Action Learning” teorētiskās daļas apguves, klātesošie atbildēja uz jautājumiem par to, kas palicis prātā no pagājušās reizes, kas likās svarīgi, kā katrs izprotu spēcināšanu un “Action Learning”? Jautājumus uzdeva K.Krieviņa.

Semināra nākamajā daļā dažādi sociālo pakalpojumu sniedzēji un citi dalībnieki dalījās informācijā par aktivitātēm. Durbes atbalsta grupas pārstāvis Jānis Morāns prezentēja biedrības “Roku Rokā RR” izveidoto mājas lapu www.rokuroka.lv un iepazīstināja ar aktivitātēm plašāk. Daiga Grauduže pastāstīja par floristikas nodarbībām. Tāpat dalījās arī citi.

Pēc pusdienām turpinājās dalīšanās pieredzē. Darbs grupās norisinājās līdzīgi kā iepriekšējā dienā, tikai citā grupu sastāvā. Visu grupu dalībnieki izrādījās gan radoši, gan atbildīgi. Rezultāti, kā iepriekš, tika prezentēti un izdiskutēti. Arī šoreiz aktivitātes vērtēja grupu darba novērotāji un ziņotāji.

Nobeiguma daļā notika sagatavošanās darbi trešajām apmācībām par “Action Learning”.

Semināra programma TE> Informācija par iepriekšējo semināru TE>

Prezentācija pielikumā drīz.


Sākot ar 21.11.2015. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis līdzdarboties kā projekta partneris “Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam” ietvaros notiekošajam projektam “Sociālā spēcināšana reģionos” (SEMPRE). Projekts tiek īstenots Interreg programmas 1. prioritārajā virzienā “Inovācijas spējas” 3. apakšpunkts “netehnoloģiskās inovācijas”.

logotipi1


Informē biedrība “Kristīga Atbalsta Apvienība”.