Sprediķis 2019.gada Lieldienās

 MULield

 

“Kad sievas atnāk pie Jēzus kapa, tās ierauga, ka akmens, kas aizšķērsoja ieeju klints kapā, bija novelts. Ieejot iekšā, tās atrada kapu tukšu. Evaņģēlists Lūka stāsta, ka pie viņām pienāk divi vīri spožās drēbēs, kas pārmetoši jautā: “Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Jēzus nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” Vai tad viņas neatceras, ko Jēzus tām sacīja, vēl Galilejā būdams?” M.Urdzesprediķi un apsveikumu 2019.gada Lieldienās lasiet pielikumā.