Sprediķis Krusta draudzē 12.07.2020.

Ikviens aicinātapmeklēt dievkalpojumus Liepājas Krusta ev. lut. draudzē klātienē, ievērojot Covid-19 piesardzības pasākumus. Ik nedēļasprediķi arī turpmāk būs pieejami vietnes kalpot.lv sadā Neklātienes dievkalpojumi. Šodienasprediķis Sēklas mūsu dvēseles dārzā –  lasāms pielikumā.