Stiprinājuma vārdi

Mums ir tik grūti mainīties un laist vaļā to, ko esam iekārojuši, un mums liekas, ka no tā ir atkarīgs mūsu dzīves piepildījums. Jēzus mums piedāvā citu ceļu. Viņš saka:

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, un Es jūs gribu atvieglināt. Uzņemieties Manu jūgu un mācieties no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.Mat. 11:28–30.

Tikai tad, kad notiek kaut kas ārkārtējs, ja notiek kāda nelaime, vai ir jātiek galā ar grūtībām, es pamostos un sāku meklēt Dievu nopietnāk. Jēzus aicina nākt pie Viņa un laist vaļā to, kas nospiež, – pagātnes brūces, naidu, konfliktus, aizvainojumus, rūpes un bēdas.

M. Luters to sauc par priecīgo apmaiņu – es atdodu visu, kas mani nospiež, grēkus, sliktu sirdsapziņu, rūpes un bēdas, un tā vietā saņemu Jēzus Garu, kas mani piepilda ar mīlestību un prieku, ko es varu dot tālāk saviem līdzcilvēkiem.

/ No māc. Mārtiņa Urdzes sprediķa /