Sveiciens Adventa laikā

Adventa laiks

Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kurā stundā jūsu Kungs nāk.
Bet to saprotiet: ja nama kungs zinātu, kurā stundā zaglis nāks, tad tas paliktu nomodā un neļautu ielauzties savā namā.
Tāpēc esiet arī jūs gatavi, jo Cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuru jūs nedomājat. Mateja ev. 24:42-44

Adventa laiks nav tikai gatavošanās Ziemassvētkiem, sagaidot Kristus bērniņu. Te ir arī runa par Kristus otrreizējo atnākšanu, par Pastaro dienu un pasaules galu.

Mēs visi ejam pretī vienam mērķim, kas radikāli atšķirsies no tā, kas ir bijis. Kristus ir visu lietu atskaites punkts – Viņš atnesīs jaunu pasauli, jaunu dzīvi un iznīcinās visu to, kas mūs šķir no Dieva.

Adventa laiks mums atgādina par to, lai mēs savu laiku pakārtojam Kristum. Lai mums ir laiks palasīt Bībeli, nevis kādu žurnālu, lai ir laiks lūgšanai, nevis skatīties televizoru, lai ir laiks parunāties ar saviem līdzcilvēkiem par sevi, nevis aprunājot citus, lai padomājam, kā mēs varam iepriecināt tos, kuriem iet grūti, nevis tikai visu laiku riņķojam ap sevi.

Adventa laiks nav tikai tas, ka kopjam labas tradīcijas, bet, ka arī atklājam ko jaunu savā ikdienā, ka radām patīkamus pārsteigumus saviem līdzcilvēkiem un ļaujam sevi pārsteigt. Visbeidzot tas ir arī izvērtēšanas laiks, kur es mēģinu saprast, kas ir tās lietas, kas mani tur, pat visgrūtākajos pārbaudījumos, lai nebūtu tā, ka šīs pasaules notikumi mani rauj līdzi neatvairāmā virpulī, no kā nevar atrast glābiņu.

Lai Kristus gaisma spīd šajā laikā, mūsu sirdīs, mūsu attiecībās un mūsu sabiedrībā! 

/ Mācītājs Mārtiņš Urdze /