Svētku dievkalpojums Saraiķu ev. lut. draudzē 22.10.2017.

Tuvākais dievkalpojums ar dievgaldu Saraiķu draudzē notiks svētdien, 22.10.2017., plkst. 11.00.

Šajā dienā svinēsim arī baznīcas gada svētkus un Reformācijas 500 gadu jubileju.

Pēc dievkalpojuma notiks draudzes kopsapulce ar sekojošo dienas kārtību.

 

1. Mācītāja ziņojums

2. Draudzes priekšnieka ziņojums

3. Revīzijas komisijas ziņojums

4. Nākamie darbi

5. Dažādi jautājumi