“Talantu darbnīca 2022“ gleznojumu un zīmējumu izstāde Liepājas Universitātē

Liepājas Universitātē maijā 2 nedēļas ir skatāma projekta “Talantu darbnīca 2022“ mākslas terapijas  gleznošanas un zīmēšanas nodarbību laikā tapušo darbu izstāde. Nodarbības projekta ietvaros apmeklē cilvēki ar dažāda veida invaliditāti, vientuļie pensionāri un bezdarbnieki, kas ir pirmspensijas vecumā, arī dažas Ukrainas bēgles. Daudzi dalībnieki iepriekš nekad nav nodarbojušies ar gleznošanu kopš skolas laika. Pateicoties pasniedzēju – profesores Intas Klāsones un Solvitas Spirģes-Sēnes profesionalitātei, dalībnieku paveiktais pārsteidz un priecē. Arī paši dalībnieki ir gandarīti par to, ka uzdrošinājušies izmēģināt ko jaunu. Nodarbības nomierina un sniedz pozitīvas emocijas, tāpēc dalībnieki tās labprāt apmeklē un jau gaida nākamās tikšanās reizes, kurās liela nozīme ir arī kopēji  radītajai radošajai atmosfērai. Projektu atbalsta Liepājas valstspilsētas pašvaldība.