Talantu darbnīcas aktivitāšu grafiks 2018.gadam

Liepājas pilsētas Domes atbalstītā projekta “Talantu darbnīca” 2018.gada aktivitāšu norises vietu un laika grafiks pielikumā.