Tikšanās ar cilvēkiem ratiņkrēslos SEMPRE projektā 09.06.2016.

Tikšanās ar cilvēkiem ratiņkrēslos 2016.gada 9.jūnijā notika Kr. Valdemāra ielā 7, Liepājā. To vadīja Mārtiņš Urdze. Piedalījās Ingrīda, Marina, Jolanta, Edgars, Jānis, Zigrīda un divi asistenti. Dienas kārtībā tika apskatīti jautājumi par vides pieejamības problēmām cilvēkiem ratiņkrēslos Liepājā, izteikti ierosinājumi to risināšanai, sastādīts problemātisko vietu saraksts, kā arī apspriesti citi aktuāli jautājumi.

 

logotipi3

Darba kārtībā bija: 

1. Vides pieejamības problēmas Liepājā cilvēkiem ratiņkrēslos.

2. Ierosinājumi problēmu risināšanai.

3. Problemātisko vietu saraksta veidošana.

4. Dažādi jautājumi.

Kā darba kārtībā bija paredzēts, cilvēki ratiņkrēslos vispirms izteicās par vides pieejamību Liepājā, piemēram, par to, ka viņiem ir problēmas tikt pie juristiem pat ar asistentu, ja vajadzīga juridiskā konsultācija, bet jurista izsaukšana uz mājām ir maksas pakalpojums; ģimenes ārstu var izsaukt uz mājām, bet ir problēmas ar ārstiem speciālistiem; ārstniecības privātfirmas rada vides pieejamību, valsts iestādēs pieejamības nav; asistentiem jāraksta atskaitēs stundu skaits, aļauts tikai, ja mācās, iepērkas vai iet pie ārsta – 4 h/mēnesī, u.c.

Tika izteikti un apkopoti ierosinājumi problēmu risināšanai:

1. Vajadzētu pieņemt likumu, ka pirms būvprojektiem sākumā izplāno arī invalīdu pieejamību. 

2. Būvvaldē vajadzētu vienu darbinieku – vides pieejamības ekspertu, kas ar to nodarbojas. 

3. Pilsētas autobusu šoferiem vajadzētu papildus stundas apmācībām, lai trenētos piebraukt pie apmalēm. 

4. Ir informatīvais telefons. Ikreiz, kad ir noticis kaut kas negatīvs saistībā ar pilsētas autobusiem, tūlīt pašiem ziņot – piefiksēt autobusu, laiku. Būt pašiem aktīviem.

5. Ratiņniekiem satikties ar Liepājas autobusa parka vadību kopīgā sapulcē un vēlreiz izrunāt lietas.

Dalībnieki apkopoja aplūkoto problemātisko vietu saraksts.

Tikšanās noslēgumā tika apspriesti dažādi jautājumi, t.sk. par to, ka ratiņnieku atbalsta grupas tikšanos vajadzētu organizēt regulāri 1x mēnesī, lai pārrunātu, kas ir izdarīts.

Sapulci protokolēja Karīna Krieviņa. 

Kopsavilkumu no protokola Nr.4 par tikšanos ar cilvēkiem ratiņkrēslos SEMPRE projekta ietvaros, 09.06.2016., sagatavoja Inga Audere.