Tikšanās par mantu un pakalpojumu apmaiņu

Tiksanas.febr

2013. gada februārī Liepājas Diakonijas centrā notika projekta vadītāju un dalībnieku tikšanās par mantu un pakalpojumu savstarpēju apmaiņu. Pārrunu gaitā noskaidrojās gan respondentu pieprasījums, gan  iespējas reaģēt uz citu vajadzībām. Tika uzklausīts katrs dalībnieks. Pēc tikšanās informāciju no saņemtajām anketām apkopoja projekta koordinētāja Andra Dāldere.

Pēc tikšanās informāciju no saņemtajām anketām apkopoja projekta koordinētāja Andra Dāldere. Vairāk par apmaiņu Liepājas Diakonijā pastāstīja šī darba vadītāja Velta Maļika, atgādinot, ka visi, kas ieinteresēti apmaiņā, tiek gaidīti katru ceturtdienu Fr. Brīvzemnieka ielā 54, Liepājā plkst. 14.00 – 17.30. Anketas veidlapa ir pieejama kā Diakonijas centrā, pēc pieprasījuma, tā vietnē www.kalpot.lv , Apmaiņas anketa Word formātā pielikumā. Pēc aizpildīšanas to var iesniegt personīgi vai elektroniski, uz e-pastu: diakonija.liepaja@gmail.com . 

Publicēts 28. 02. 2013. 

 

attls1

Sākot ar 01. 01. 2012. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138). Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.