Trīsvienības svētku dievkalpojums 07.06.2020.

2020. gada 7. jūnijā

 

 

Liepājas Krusta ev. lut. draudze gan klātienes (sk. noteikumus), gan  neklātienes  

             DIEVKALPOJUMĀ

      svin TRĪSVIENĪBAS SVĒTKUS

sākot no plkst. 15.00 (neklātienē var arī citā individuāli piemērotā laikā) 

Dievkalpojuma kārtība ar sprediķi un pielikumiem:

introits, Bībeles lasījumi, lūgšana, dziesmu numuri – publikācijas pielikumā 

Dziesmu grāmata>

     Foto: Dievgalds ārkārtasituācijas laikā