Dievkalpojums neklātienē 18.06.2023.

  2023. gada 18. jūnijā plkst. 12.00

Liepājas Krusta ev. lut. draudzē notiks

Dievkalpojums neklātienē  

Pielikumā: dievkalpojuma kārtība un sprediķis no mācītāja Mārtiņa Urdzes arhīva

Dievkalpojums Zoom tiešsaistē sāksies plkst. 12.00 – pieslēgties varēs no plkst. 11.45 

Zoom saite: https://us06web.zoom.us/j/88525277377?pwd=MmpmK3lhMnc1TUFkR3BqYXkrZFdJUT09 

 

Pēc dievkalpojuma – Krusta baznīcā, K. Valdemāra ielā 7, Liepājā, plkst. 14.00 notiks svētbrīdis ar Agape mielastu. Baznīca atvērta no plkst. 13.30-15.00.