Turpina apgūt jaunas zināšanas

esfkomerc

 2012. gada septembrī uz sarunu aicinām šī projekta komerczinību apguvējus.

 

Sanda Kaupele stāsta, ka vispirms viņa interesējusies par ārstniecisko vingrošanu. Par projektu uzzinājusi Diakonijas centrā un nolēmusi piedalīties, papildus individuālās komercdarbības pamatiem izvēloties arī aušanu un datorzinības. Par sevi Sanda saka, ka viņai patīk uzņēmējdarbība un uzskata, ka šī ir laba iespēja pilnveidot savas zināšanas konkrētajā jomā. Arī datorzinību pamati noderēs, ja ne biznesā, tad mājās.

Rudīte Kaupele mācās kopā ar savu vedeklu. Tiekoties iepriekš ar projekta koordinētāju Andru Dālderi, iepazinušās ar projekta piedāvājumu klāstu un ir priecīgas piedalīties, jo ļoti gribas pilnveidoties.

 

esfkomerc1

 

Satiekam arī Pēteri Aukšpulu, kuru aptaujājām jau kokapstrādes nodarbībās. Pēteris tāpat atzīst šo iespēju par vērtīgu.

Rita Būre pastāsta, ka komercdarbības pamatu pirmajā daļā tika apskatīta motivācija, kas dalībniekiem deva iespēju vienam otru labāk iepazīt. Viņa ir gandarīta, ka var iegūt daudz jaunu zināšanu – gan, kā virzīt, attīstīt un plānot tirdzniecību, gan daudz citas noderīgas informācijas, pateicoties ļoti saturīgām nodarbībām un labam mācību materiālam. Vienā no nodarbībām tika izveidotas nozaru grupas, lai dalībnieki varētu izvēlēties katrs sev atbilstošo un iztēloties praksē, kā savu nozari vadīt. Īpaši pozitīvi Rita vērtē to, ka projekts dod iespēju apgūt biznesa plāna izstrādi. Pēc tam viņa vēlas apgūt kokapstrādi un datorzinības.

Labprāt savās domās dalās arī Tatjana Fjodorova, sakot, ka piedalās kopā ar draudzeni un abām šeit ļoti patīk. Turpmākā izvēle izdarīta par labu kokapstrādei, māla veidošanai un datorzinībām.

Valentīns Skude pauž vienprātību, ka jaunas prasmes nekad nav par sliktu, cerot ar tām palīdzēt saviem bērniem, mazbērniem. Un vēl viņš vēlas izmēģināt sev pilnīgi jaunu jomu – leļļu šūšanu.

Pasniedzēja Daina Kaufelde tik pat atsaucīgi pastāsta par darba gaitu un mācību saturu.

 

daina

Foto no D. Kaufeldes arhīva

 

Šis kurss, kas ietver komercdarbības pamatus, ir sastādīts ar domu, ja cilvēki, kuri to apgūs, nākotnē vēlēsies kļūt, piemēram, par pašnodarbinātajiem, lai viņi zinātu, kādi ir soļi, lai reģistrētos, kas vispār ir privātais bizness, kā veidot cenu un nopelnīt. Apmācības viņa neuzskata par lekcijām, bet nodarbībām, kurās notiek savstarpējs dialogs. Notiek saruna – ņemot vērā dalībnieku dzīves pieredzi, ja tā nav bijusi saistīta ar biznesu – kurā tiek veikta kopēja sintēze, priekšstatu veidošana, kas īsti ir individuālā komercdarbība.

 

Publicēts 2012. gada 30. septembrī.

 

 

attls1

 

Sākot ar 01. 01. 2012. Liepājas Diakonijas centrs ir uzsācis Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālās rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana Liepājas Diakonijas centrā.” (Nr.1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/138). Projekts tiek īstenots darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas ietvaros.