Ukrainas karavīru liecības

Mēs jūtam jūsu lūgšanu atbalstu. Reizēm notiek kaut kas pārdabisks, it kā kāda neredzama roka
no mums attur lodes un šāvienus, un tie iet mums garām.

Mēs izejam ārā no ļoti sarežģītām situācijām, it kā Kāds mūs pavadītu.

Mēs kļūstam neredzami ienaidniekam, reizē mēs varam redzēt dziļā tumsā, un mēs zinām,
ko darīt un kā darīt. Tas mūs iedrošina un dod spēku.

Mēs ticam, ka Kungs Jēzus Kristus pats ir klātesošs Ukrainai.

Mēs lūdzam – neapstāties, bet atbalstīt un aizlūgt par mums.
Jūsu lūgšanas mums ir ļoti vajadzīgas.

Lūgšana ir stiprāka par spēcīgāko ienaidnieku!

/Nolasītas Liepājas Krusta ev. lut. draudzes dievkalpojumā 27.02.2022.