Vārda dievkalpojumā viesojas koris no Grobiņas

Vainags

2019. gada 8. decembrī atzīmējot Otro Adventi, Vārda dievkalpojumu Liepājas Krusta ev. lut. draudzē vadīja lektore Dzintra Skalde.

Svētdienas tēmai atbilstošos Svēto Rakstu vārdus lasīja Fēlikss Kovaļišins.

Dz. Skalde nolasīja mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķi. 

Baznīcas dziesmu pavadījumu nodrošināja Kārlis Ikaunieks.

Ar skaistu sniegumu par Adventa tēmu klausītājus priecēja Grobiņas koris Megijas Krieviņas (Krusta ev. lut. draudze) vadībā. 

Sprediķis un bildes drīzumā.