Vārda dievkalpojums 27.10.2019. /pievienots sprediķis/

Dzintra jauns

 

2019.gada 27.oktobrī Liepājas Krusta ev. lut. draudzē lektore Dzintra Skalde vadīja Vārda dievkalpojumu. Viņa nolasīja mācītāja Mārtiņa Urdzes sprediķi “Ceļš uz mājām” par tēmu no Vecās Derības Jesajas grāmatas 51, 9-16.

Sprediķi lasiet drīz.

 

Attēlā Dzintra Skalde, uzņēma Fēlikss Kovaļišins.